Windblokkades wegnemen

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ventileren.

3.1.jpg
De lage centrale beplanting zorgt voor een windcorridor richting stadscentrum, afgebakend door de parkbomen (heraanleg Prinses Stephanie Clementinalaan Oostende, TECHNUM)
Voorbeelden
 • Rooilijn/gevellijn bij grootschalige vernieuwing naar achteren verplaatsen
 • Bomen/infrastructuur verwijderen
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Betere luchtkwaliteit (afhankelijk van bron)
Toepassingsgebied
 • In straten van dichtbebouwde wijken
 • Aan de rand van een park, plein, grasland
 • Aan spoorlijnen
 • Aan waterwegen
 • Langs heuvelflanken
Aandachtspunten
 • Windhinder
 • Luchtkwaliteit te controleren: geen lucht rondom drukke wegen aantrekken naar woongebieden
 • Koude wind in de winter
 • Moeilijk te combineren met (straat)bomen