Wind en briesjes kanaliseren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ventileren.

3.2--.jpg
Masterplan dat de sterke winden blokkeert en de zachtere briesjes kanaliseert (Münster, Studio 51.9°)
Voorbeelden
  • Wind kanaliseren d.m.v. een bomenrij
  • Straatprofiel aanpassen
  • Vormgeving van de stadsontwikkeling aanpassen (daken, inplanting…)
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Betere luchtkwaliteit (afhankelijk van bron)
Toepassingsgebied
  • Nieuwe stadsontwikkelingen
Aandachtspunten
  • Windhinder
  • Luchtkwaliteit te controleren: geen lucht rondom drukke wegen aantrekken naar woongebieden
  • Koude wind in de winter
  • Moeilijk te combineren met (straat)bomen