Verharding van de infrastructuur beperken

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.2.jpg
Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)
Voorbeelden
 • Groene trambanen
 • Groene bermen langs wegenis
 • Breedte wegenis beperken
 • (Half)onverharde voetpaden
 • Groene binnenruimte
 • Rotonde
 • Karrenspoor
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Goedkoper in aanleg
 • Waterinfiltratie integreren in deze groene ruimtes
 • Toename van de biodiversiteit
Toepassingsgebied
 • Wegenis met lage intensiteiten
 • Trambanen
Aandachtspunten
 • Toegankelijkheid voor andersvaliden
 • Onderhoud
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)