Verharding met hoge reflectie

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie warmteopname beheersen.

4.2.jpg
Infiltratievakken met bomen, lichtgekleurde verharding en meubilair (Toegangszone AZ Sint- Lucas , TECHNUM)
Voorbeelden
  • Wit asfalt
  • Beton
  • Lichtgekleurde natuursteen
  • Lichtgekleurde halfverharding
Effectiviteit

niveau 1/3Hittestress overdag:

niveau 3/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen

-

Toepassingsgebied
  • Alle verharding: straten, pleinen, parkeerplaatsen, fietspaden…
Aandachtspunten
  • Verblinding
  • Opletten voor “captatie” van lange- en kortgolvige straling binnen het stadsweefsel, vooral in een omgeving met dicht op elkaar staande hoogbouw
  • Onderhoud
Beheersing van warmteopname in de praktijk

Luifel in zeildoek voor een speelplaats

(Tachkemonischool, Ney & partners)

Extensief groendak met lichte helling

(Kinderdagverblijf HDSPV architecten)

Nieuwe stadsontwikkeling met lichtgekleurde gevelmaterialen

(Clarenhof Mechelen, Wit architecten)