Vergroenen van (semi)private tuinen en parken

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.4.jpg
Minimale verharding in lichtgekleurde beton, aangevuld met semiverharding (Toegangspark Gentbrugse Meersen, TECHNUM)
Voorbeelden
  • Verharding in parken beperken of wegnemen
  • Groene inrichting van tuinen stimuleren
  • Geveltuinen
  • Bomenbeleid op zowel publiek als privaat domein
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Toename van de biodiversiteit
Toepassingsgebied
  • (Semi)private tuinen en parken
  • Openbare tuinen en parken
Aandachtspunten
  • Weinig beleidsmiddelen om (semi)private tuinen te vergroenen
  • Toegankelijkheid voor andersvaliden
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)