Schaduwcreatie

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie warmteopname beheersen.

4.5.jpg
Luifel in zeildoek voor een speelplaats (Tachkemonischool, Ney & partners)
Voorbeelden
  • Pergola’s, arcades, luifels… (vast of flexibel)
  • Geleide planten (bv. dakplatanen)
  • Smalle straten
Effectiviteit

niveau 2/3Hittestress overdag:

niveau 1/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 0/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Schuilmogelijkheden bij regenweer
  • Aantrekkelijke publieke plaats
Toepassingsgebied
  • Publieke en private gebouwen
  • Tijdelijk of permanent
Bouwstenen
Aandachtspunten
  • Ongewenst in periodes met weinig zon (minder schaduwvorming bij gebruik van geleide planten buiten de bladdragende periode)
  • Oneigenlijk gebruik in de publieke ruimte
Beheersing van warmteopname in de praktijk

Luifel in zeildoek voor een speelplaats

(Tachkemonischool, Ney & partners)

Extensief groendak met lichte helling

(Kinderdagverblijf HDSPV architecten)

Nieuwe stadsontwikkeling met lichtgekleurde gevelmaterialen

(Clarenhof Mechelen, Wit architecten)