Ruimte voor de (natuurlijke) bedding van rivieren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ruimte voor water.

4.6.jpg
Rivierherstel van de Leie (Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)
Voorbeeld
 • Ruimte voor de zomer-winterbedding van rivieren
Effectiviteit

niveau 0/3Hittestress overdag:

niveau 0/3Hittestress ’s nachts:

niveau 1/3Droogte:

niveau 3/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Overstromingsbescherming
 • Biodiversiteit
 • Vrijwaren van de openheid van het landschap
 • Structuurkwaliteit
 • Eenvoudiger onderhoud
 • Verhoogde beleving van watersystemen
 • Verhoging van het zelfzuiverend vermogen
 • Multifunctioneel ruimtegebruik
Toepassingsgebied
 • Overal langs rivieren (stedelijk – landelijk)
Aandachtspunten
 • Extra ruimte-inname
 • Beperkingen in gebruik
Ruimte voor water in de praktijk

Bomen tot aan de waterlijn beperken de opwarming van de watermassa

(Koningin Maria Hendrikapark Oostende, TECHNUM 2006)

Publieke ruimte aan de waterkant

(Grote markt Lokeren, TECHNUM)

Speelse waterelementen brengen verkoeling

(Muntplein Brussel, TECHNUM)

Rivierherstel van de Leie

(Waterwegen en Zeekanaal i.s.m. ANB, VLM en lokale verenigingen)