Realisatie van nieuwe groene open ruimte

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.6.jpg
Citéwoningen en garageboxen maken plaats voor een nieuw park om de woon- en leefkwaliteit van de wijkbewoners te verhogen (Acaciapark Brugse Poort Gent, masterplan NERO, inrichting Abscis Architecten)
Voorbeelden
  • Verouderd gebouw of bouwblok slopen en inrichten als groene ruimte
  • Bij nieuwe ontwikkeling groene ruimte voorzien
  • Groene wiggen, landschapsvingers realiseren
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 3/3Hittestress ’s nachts:

niveau 3/3Droogte:

niveau 3/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Toename van de biodiversiteit
  • Recreatie, sociaal contact
Toepassingsgebied
  • In buurten met hoge densiteit en/of weinig groene ruimte
Aandachtspunten
  • Onderhoud
  • Minder ontwikkeling mogelijk waardoor het minder interessant kan worden voor ontwikkelaars (tenzij ook de footprint van de gebouwen wordt beperkt)
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)