Opgaand groen op pleinen of grote open ruimtes

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie bebossen.

2.3.jpg
Integratie van bestaande bomen bij heraanleg plein (Grote Markt Lokeren, TECHNUM)
Voorbeelden
 • Verspreide boomclusters op een plein
 • Solitaire boom op een plein
 • Bomendak op parkeerterreinen
 • Dreef, bomenrij
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 1/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit
 • Gezondheidsvoordelen als gevolg van uitkijk op groen
 • Sociaal, recreatie
Toepassingsgebied
 • Pleinen
 • Parkeerterreinen
Aandachtspunten
 • Hinder bij pleinactiviteiten
 • Beperkte beschikbare wortelruimte (leidingen)
 • Onderhoud (als gevolg van strooizouten, ziektes…)
 • Vallende vruchten of uitwerpselen van dieren
 • Irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
Bebossen in de praktijk

Een groen tapijt met bomen in de binnenstad

(Sint-Romboutskerkhof Mechelen, Studio Associato Secchi & Vigano)

Gemeenschappelijke tuin

(Collectief Noord Antwerpen, Land Landschapsarchitecten)

Nieuw aangeplant bos

(Toegangspark Gentbrugse Meersen,TECHNUM)

Verschillende bomenrijen langs de wegenis en verspreid in de ovonde

(Natiënlaan en Lippensplein Knokke, WEST 8)