Opgaand groen langs infrastructuur

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie bebossen.

2.1.jpg
Verschillende bomenrijen langs de wegenis en verspreid in de ovonde (Natiënlaan en Lippensplein Knokke, WEST 8)
Voorbeelden
 • Laanbomen (langs de wegenis, in de middenberm, in rotondes)
 • Leibomen tegen gevels
 • Bomen tussen parkeervakken
 • Houtkanten
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 1/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit
 • Gezondheidsvoordelen als gevolg van uitkijk op groen, verblijf in groene omgeving
 • (Beperkte) interceptie van fijn stof
Toepassingsgebied
 • Lokale wegen, snelwegen, boulevards, tramlijnen, kanalen, fietspaden…
Aandachtspunten
 • Tunneleffect van lanen voor fijn stof of windbarrières door bomen (Döpp 2011)
 • Beperkte beschikbare wortelruimte (leidingen, bomen in bakken, bomen op constructies zoals garages)
 • Beperkte beschikbare kruinruimte (bovengrondse kabels, rijbaan, gevels…)
 • Veiligheid (op wegenis met hoge snelheid, bladval, takbreuk…)
 • Moeilijk onderhoud op wegenis met hoge snelheid
 • Onderhoud: als gevolg van strooizouten, ziektes… als gevolg van bladval (openhouden straatkolken)
 • Vallende vruchten of uitwerpselen fauna
 • Irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
 • Gezondheid: allergieën
Bebossen in de praktijk

Een groen tapijt met bomen in de binnenstad

(Sint-Romboutskerkhof Mechelen, Studio Associato Secchi & Vigano)

Gemeenschappelijke tuin

(Collectief Noord Antwerpen, Land Landschapsarchitecten)

Nieuw aangeplant bos

(Toegangspark Gentbrugse Meersen,TECHNUM)

Verschillende bomenrijen langs de wegenis en verspreid in de ovonde

(Natiënlaan en Lippensplein Knokke, WEST 8)