Opgaand groen in parken

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie bebossen.

2.2.jpg
Een groen tapijt met bomen in de binnenstad (Sint-Romboutskerkhof Mechelen, Studio Associato Secchi & Vigano)
Voorbeelden
 • Solitaire bomen
 • Boomgroepen
 • Houtkanten
 • Bos
 • (Struikmassieven)
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 0/3Droogte:

niveau 1/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit
 • Sociaal, recreatie
 • Landschappelijke structuur
 • Onderhoud
Toepassingsgebied
 • Op drukke plaatsen waar bomen overdag de omgevingstemperatuur kunnen afkoelen
Aandachtspunten
 • Irrigatie noodzakelijk bij langdurige droogte/hitte, anders droogteschade en geen evapotranspiratie
 • Waar relevant rekening houden met effecten op grondwatervoeding en grondwaterverbruik
 • Veiligheid
 • Beheer
Bebossen in de praktijk

Een groen tapijt met bomen in de binnenstad

(Sint-Romboutskerkhof Mechelen, Studio Associato Secchi & Vigano)

Gemeenschappelijke tuin

(Collectief Noord Antwerpen, Land Landschapsarchitecten)

Nieuw aangeplant bos

(Toegangspark Gentbrugse Meersen,TECHNUM)

Verschillende bomenrijen langs de wegenis en verspreid in de ovonde

(Natiënlaan en Lippensplein Knokke, WEST 8)