Onverharde oppervlakte behouden of compenseren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.1.jpg
Een toegankelijk groendak van 5500m² waaronder een bibliotheek is gesitueerd (Delft, MECANOO Architecten)
Voorbeelden
  • Braakliggend terrein inrichten als groene ruimte
  • Bij nieuwe ontwikkelingen de footprint compenseren of een intensief groendak voorzien    
  • Bestaande parken bewaren en/of vergroten
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 3/3Hittestress ’s nachts:

niveau 3/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Toename biodiversiteit
  • Recreatie, sociaal contact
Toepassingsgebied
  • Stadsontwikkelingen
Aandachtspunten
  • Onderhoud
  • Minder ontwikkeling mogelijk of duurder door compensatie
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)