Ontstaansgebied van koele lucht vrijwaren/realiseren

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ventileren.

3.3.jpg
Afbakening van gebieden die instaan voor de productie van koele lucht (Stuttgart)
Voorbeelden
  • Hoger gelegen akker, weiland of heide vrijwaren
  • Grote groenelementen (groter dan 5 ha) windopwaarts van bebouwing
  • Groene wiggen
Effectiviteit

niveau 3/3Hittestress overdag:

niveau 3/3Hittestress ’s nachts:

niveau 1/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Recreatie, sociaal contact
  • Biodiversiteit
Toepassingsgebied
  • In het stadscentrum
  • Aan de stadsrand
Aandachtspunten
  • Onderhoud
  • Minder ontwikkeling mogelijk, daardoor minder interessant voor ontwikkelaar