Infiltrerende infrastructuur

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.5.jpg
Plantvakken als infiltratievoorzieningen (Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)
Voorbeelden
 • Grasbetontegels
 • Verharding met open voegen (bv. klinkers...)
 • Plantvakken
 • Wadi’s
 • Ondergrondse infiltratiecaissons
 • Baangrachten
Effectiviteit

niveau 1/3Hittestress overdag:

niveau 1/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 3/3Wateroverlast:

Extra voordelen
 • Biodiversiteit
 • Zuiverder oppervlaktewater door minder overstorten
Toepassingsgebied
 • Wegenis met lage intensiteiten en lage snelheden (woonwijken…)
 • Overbreedte bij kleine bochtstralen
 • Doorlaatbare ondergrond (zand, leem) met voldoende diepe watertafel
Aandachtspunten
 • Dichtslibben van verharding (indien op infiltratie op rijloper)
 • Geluidsoverlast door de voegen (indien op infiltratie op rijloper)
 • Minder comfortabel voor fietsers en andersvaliden (indien op infiltratie op rijloper)
 • Onderhoud (onkruid…)
 • Olievervuiling van geparkeerde wagens
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)