Footprint van gebouwen beperken

Deze maatregel kadert in de ruimtelijke strategie ontharden.

1.3.jpg
Hoge densiteit met een beperkte footprint (Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)
Voorbeelden
  • Bouwhoogte optimaliseren in combinatie met groene (park)ruimtes: met eenzelfde bebouwingsdichtheid meer groene ruimte realiseren
  • Hergebruik van locaties
Effectiviteit

niveau 1/3Hittestress overdag:

niveau 2/3Hittestress ’s nachts:

niveau 2/3Droogte:

niveau 2/3Wateroverlast:

Extra voordelen
  • Recreatie, sociaal contact bij voorzien voldoende diversiteit in inrichting
  • Toename van de biodiversiteit
Toepassingsgebied
  • Stadsvernieuwing
  • Nieuwe ontwikkelingen
  • Brownfields
Aandachtspunten
  • (Eventueel nadelige) invloed op windklimaat en schaduwslag
  • Onderhoud van de collectieve ruimte
Ontharden in de praktijk

Beperkte verharding van de infrastructuur

Ter hoogte van een kruispunt wordt de breedte van de infrastructuur geminimaliseerd waardoor er meer ruimte is voor groen en water (Kopenhagen, Trendje Natur)

Hoge densiteit met een beperkte footprint

(Ilôt Saint-Maurice Lille, Xaveer De Geyter Architecten)

Plantvakken als infiltratievoorzieningen

(Publieke ruimte IGLO Antwerpen linkeroever, TECHNUM)