Bebossen: impact op hittestress ‘s nachts

Impact op hittestress ’s nachts

Bomen verhinderen door hun schaduwwerking dat oppervlakken zoals de bodem, gevels en bestrating overdag warmte opnemen die ze ’s nachts afgeven. Dichte vegetatie kan de afstraling van warmte ook afremmen, in tegenstelling tot open ruimte met gras, dat veel sneller afkoelt. Doordat de “beboste” omgeving overdag veel minder opwarmt, is het netto-effect toch dat die omgeving ’s nachts koeler is.

 

BEBOSSEN-Nachtelijke-hittestress.jpg

Bijkomende informatie uit de literatuur:

  • Het belangrijkste koelende effect van straatbomen is de beschaduwing, en daarmee de sterke verlaging van de gemiddelde stralingstemperatuur (Döpp 2011)

Zoek concrete maatregelen met impact op hittestress ’s nachts