Groen Lint, Oostende (BE)

groen-lint.jpg

TECHNUM & DESCOMBES

Het Groen Lint vormt een fiets- en wandelpad dat 15 bijzondere groenzones rond de stad verbindt. Sleutelbegrippen voor de ontwikkeling van het Groen Lint zijn: natuur, erfgoed, mobiliteit, stedelijke landbouw, energie, water en recreatie. Vandaag bestaat het Groen Lint al als een aantrekkelijk traject rond de stad. Het masterplan onderzoekt mogelijkheden om het Groen Lint als nieuwe publieke ruimte rond Oostende te ontwikkelen. Vanuit drie invalshoeken worden manieren onderzocht om het engagement van het Groen Lint met de stad en het omliggende landschap te versterken. Ten eerste wordt een aanzet gegeven voor een toekomstige Groene Gordel rond Oostende. Ten tweede wordt het traject van het Groen Lint geoptimaliseerd en ten derde zorgen punctuele ingrepen langsheen het Groen Lint voor een versterking van het Groen Lint als publieke ruimte.

Andere voorbeelden van stedelijke velden