Eco-boulevard, Vallecas (ES)

Eco-boulevard.jpg

ECOSISTEMA URBANO

Het voorstel voor de eco-boulevard in Vallecas bestaat uit het densifiëren van het bestaande bomengrid en de introductie van een ‘luchtboom’-paviljoen als sociale katalysator. Deze tijdelijke paviljoenen bieden schaduw aan diverse activiteiten zolang de aangeplante bomen nog onvoldoende afscherming geven. Wanneer de bomen volgroeid zijn, vormen de opgebroken paviljoenen een open ruimte.

Andere voorbeelden van groenblauw raamwerk